hoši pozor


Brigáda na opravě střechy na hasičárně

15.10.2016 08:24

V sobotu 15.10.2016 v 8:00 hod nastoupili členové našeho sboru na brigádu na opravu střech na hasičárně. Nejprve jsme postavili lešení, na straně od Vaňka z HAKI, na straně od louky jednoduché kozové lešení. Sházeli jsme starou krytinu z eternitových šablon, ta se nalořila na AVII a odvezla k likvidaci do provzovny  MP ZZO MARIUS PEDERSEN. Odstranili se shnilá prkna, především na okapní straně a doplnila se nová prkny. Po zaměření střecha jsme zjistili, že je pravoúhlá a poměrně i rovná.  Takže se přitloukly kontralatě, na ně se pomocí sponek připevnila difuzní folie a vodorovně latě pod krytinu.Osadili jsem háky pod žlaby a štítové plechy, To jsme dokončili v neděli v poledne a začali jsme pokládat pásy krytiny. Do večera jse položili 80% plochy. Další víkend jsme v neděli dokončili položení celé krytina, osadili se svody a bylo hotovo.

—————

Zpět