hoši pozor


Kulturní akce pro členy

21.11.2015 07:32

Setkání členů dětského družstva

    Na závěr hasičské sezony jsme uspořádali pro členy sboru malou kulturní akci v budově bývalé školy na Košově, jako poděkování za práci a přízeň v roce 2015. Začátek akce patřil dětem – od brzkého odpoledne pro ně byl připraven program, čítající kvíz o ceny, vystřihovánky, křížovky atd. Když se děti nabažili rébusů, dali jsme se společně s dospělými do večeře. Po večeři zahráli členové trochu hudby k poslechu a k večeru jsme se rozešli.

Akce se vcelku vydařila, jen je škoda malé účasti dospělých členů.

—————

Zpět