hoši pozor


Soutěž Tuhaň 2019

25.05.2019 15:46

Zúčastnili jsme se letošní první soutěžu poháru, soutěže v Tuhani. Vyrazili jsme s třemi družstvy, družstvo mužů, družstvo dorodstenců, složené z bývalých členů družstva dětí a družstvo žen. V silné konkurenci a velkého počtu družstev jsme se umístili poměrně dobře.

—————

Zpět